زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
Search

سيمپۆزیۆمی خراپ بەکارهێنانی تۆرە کۆمەڵایەتیەکان لەروانگەی دەروونناسی و یاساییەوە

زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی : سيمپۆزیۆمی خراپ بەکارهێنانی تۆرە کۆمەڵایەتیەکان لەروانگەی دەروونناسی و یاساییەوە