خوێندکارانی کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری سەردانی دیوانی پارێزگای سلێمانیان کرد
Search

خوێندکارانی کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری سەردانی دیوانی پارێزگای سلێمانیان کرد


2019-12-19 (الخمیس) [ کلیة الادارة و الاقتصاد ]

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی