سەرۆکی زانکۆ پێشوازی لە ژمارەیەک مامۆستایانی زانکۆی صەڵاحەدین و بەشداربووانی کۆنفرانس دەکات
Search

سەرۆکی زانکۆ پێشوازی لە ژمارەیەک مامۆستایانی زانکۆی صەڵاحەدین و بەشداربووانی کۆنفرانس دەکات


2017-04-15 (شەممە) [ زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی ]

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی