وەرزی کوتایی تاقیکردنه وه کان له کۆلیجی کارگیری و ئابووری ده ستیپیکرد
Search

وەرزی کوتایی تاقیکردنه وه کان له کۆلیجی کارگیری و ئابووری ده ستیپیکرد


2017-05-28 (یەکشەم) [ کۆلێجی ئابوری ]

سه ره تای ئه م هه فته يه، خويندكارانی کولیجی کارگیری و ئابووری له زانکوی گه شه پیدانی مرویی، تاقیکردنه وه کانی کوتایی سالیان ده ستی پیکرد. بو ئه و مه به سته ئه نجومه نی کولیجی کارگیری و ئابووری هه فته ی رابردوو دانیشتنه کانی خوی کوتایی پی هيناو سه رجه م ئاماده كارييه كانی ئه نجامداو و ئه مروش به رواری ‎28-5-2017 به ریز د. محسن ابراهیم راگری کولیجی کارگیری و ئابووری به ئاماده بوونی سه روکی لیژنه کانی تاقیکردنه وه ی به یانیان و ئێواران، سه ر دانی هوله کانی تاقیکردنه وه کانیان کرد و دلنیابوونه وه له ره وشی به جیگه یاندنی تاقیکردنه وه کان و له کوتاییدا هیوای سه رکه وتن و به ده ستهینانی ده ر ئه نجامی باشیان بو سه رجه م خویندکاران خواست. 

 

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی