کۆلێجی زمانی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی میوانداری کۆنگفۆشاوڵینی سلێمانی کرد
Search

کۆلێجی زمانی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی میوانداری کۆنگفۆشاوڵینی سلێمانی کرد


2018-04-29 (الاحد) [ کلیة اللغات ]

ئەمرۆ ٢٩\٤\٢٠١٨ کۆلێجی زمانی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی میوانداری کۆنگفۆشاوڵینی سلێمانی کرد.

لە نمایشەکاندا یاریزاننانی یانەی کۆنگۆشاوڵێنی سلێمانی چەندین نمایشی ناوازەیان پێشکەش کرد.

uhd.edu.iq : زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی